Om Barn XO

Barn XO er en konferanse for deg som jobber med bibliotektjenester til barn i alderen 0-12 år. Konferansen er også nyttig for deg som jobber med barn og kan tenke deg å samarbeide tettere med et bibliotek.

6. og 7. mai 2014 er det duket for tredje Barn XO, denne gang i Drammen med tittelen Barn XO – Ta språket!

Vi tilbyr to dager med fokus på barn, bibliotek, språk og samarbeid. Gjennom en kombinasjon av foredrag og workshops vil vi bidra til kunnskap, inspirasjon, erfaringsutveksling og bygging av nettverk.

Arrangørene er fylkesbibliotekene i Buskerud, Akershus, Vestfold og Østfold samt Deichmanske bibliotek. Konferansen er støttet av Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord og Norsk Kulturråd og Biblioteksentralen AL.

Kort historikk:

Barn XO fant første gang sted i Horten i 2010, i regi av fylkesbibliotekene i Buskerud, Akershus, Vestfold og Østfold.  Tilbakemeldingene var gode og viste at målgruppen hadde et behov for inspirasjon og påfyll i form av kompetanse og framtidsperspektiv.

Konferansen ble derfor gjentatt i Asker i 2012, og arrangørteamet ble utvidet med Deichmanske bibliotek. Med tittelen Barn XO -Ta rommet! hadde 2012-konferansen fokus på bibliotekrommet som utstillings- og formidlingsarena, scene og møteplass for barn. Flere av foredragene finner du her på bloggen.

Velkommen til en konferanse om barn, språk, bibliotek og samarbeid. Gjennom forelesninger og praktiske verksteder gir vi deg kunnskap, inspirasjon, ideer og nettverk. 

Vi kan blant annet friste med

  • Foredrag ved forfatteren Gro Dahle og litteraturpedagog Hanne Kiil fra Norsk barnebokinstitutt
  • Louise Overgaard fra Aarhus bibliotek foreleser om betydningen av partnerskap for å få mest mulig ut av knappe ressurser.
  • Forfatterbesøk med Stian Hole og Synne Lea, nominert til flere priser for boken Nattevakt
  • Filippa Sveholm presenterer det finske prosjektet «Ordkonst», som fokuserer på språkutvikling hos barn og unge. En helhetlig metodikk som med dette introduseres i Norge.
  • Fire kreative parallellsesjoner – meld deg på raskt for å få plass der du ønsker!

Påmelding innen 1.3.2014. Begrenset antall plasser. Lenke til påmelding: http://bit.ly/BarnXO2014

Pris:
Deltakelse begge dager med middag | kr 2.395,- (Overnatting er ikke inkludert)
 
 

Konferansen arrangeres av fylkesbibliotekene i Buskerud, Akershus, Vestfold og Østfold samt Deichmanske bibliotek. Den er støttet av Nasjonalbiblioteket og Fritt Ord.