Derfor barn skal ha en hund

Når barna har oppnådd en viss alder, og etableringsfasen er vel overstått, så er det for mange den riktige tiden for å skaffe seg en hund. Det kan hende at ikke alle foreldre ser frem til det hele med like positive perspektiver som barna vanligvis gjør.

Barn har gjerne lyst på selskap, og noen som det kan leke med, og kose på. Selv om de lover at de skal gå tur, og plukke opp etterlatenskaper, og gjøre rent, og stelle med hunden på alle mulig vis, som å mate og bade hunden, så vet du egentlig at mye av ansvaret for dette havner på husstandens voksne. Det kan bli en del ekstra arbeid, i det som allerede er en travel hverdag.

Du må gjerne gjøre en del forberedelser også, for å gjøre huset klart til å ta imot det nye familiemedlemmet, som en hund faktisk vil bli. En rekke ting må kjøpes inn, og det må gjerne settes opp nye gjerder, og det må skapes en innhegning hvor hunden kan oppholde seg på den tiden av dagen, når ingen er hjemme for å ta seg av hunden. Mange av tingene kan man enkelt bestille, mens andre ting gjerne må bygges selv.

En hund i familien er også noe som gagner de eldre medlemmene av familien

Men hunden er ikke kun en utgiftspost, eller en tidstyv. Den gir også noe tilbake til sine eiere. Som regel er hunder gledesspredere, som er glade for å se deg, for å omgås deg, og som gir deg selskap og kos når du trenger det. Hunden kan være en faktor som øker din almene livskvalitet, som bygger ned spenninger som oppstår når man bor sammen med andre, og som bidrar ti å bedre din helse.

For å holde hunden glad og fornøyd, så må du selvfølgelig også gjøre de grunnleggende tingene med hunden, som å gå tur med den, eller å gre den og vaske den. Kroppskontakt er alltid fint for den som trenger det, og bevegelse og frisk luft og solskinn er noe som også gagner mesteparten av oss.

Om man har en hund så har men en enda bedre grunn til å komme seg ut for å få ekstra mosjon, man kommer til treffe andre mennesker, også dem som er ute i samme ærend, og man får en liten pause fra annet hverdagslig strev, og om man er heldig får man også litt sol på den bleke nordboerkroppen.

For at hunden skal være lykkelig trenger den også en god oppdragelse

Om du er ny til det å ha en hund, finnes det også en del ting som du må venne deg til. Lydighetstreningen er viktig, og du må kanskje venne deg til en litt mer autoritær tone, enn den du bruker ovenfor barna.

Om du er usikker på hva hundeoppdragelse innebærer, så kan det være lurt at både du og barne deltar på et hundekurs, som man finner mange steder i landet, eller at du i alle fall setter deg ned med en bok på emnet, og formidler det grunnleggende til barna.